ChristenUnie-SGP Westland

Geslaagde verkiezingsbijeenkomst 7 februari

Vrijdag 7 februari hield ChristenUnie/SGP Westland een verkiezingsbijeenkomst in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk. Er waren zo’n 150 m ensen aanwezig.

Kees van der Staaij (fractievoorzitter SGP Tweede Kamerfractie) was aanwezig en sprak over het stimuleren en faciliteren van ondernemerschap. Hij sloot zijn praatje af met “Verder is het een kwestie van bidden, werken, handen vouwen en handen uit de mouwen.” Er werden diverse vragen gesteld aan Van der Staaij.

feb 2014 157

feb 2014 148

 

Helaas was Carla Dik-Faber afwezig i.v.m. familieomstandigheden. Koos Koolstra sprak over de decentralisaties die eraan komen. Over de extra taken van zorg en welzijn die de gemeente op gaat pakken.

Lijsttrekker Leen Snijders sprak over de Structuurvisie Westland en lichtte de plannen toe. Dick de Heer die als tweede op de lijst staat stelde zichzelf voor. Hij is de opvolger van Koos Koolstra. We kijken terug op een geslaagde avond.