ChristenUnie-SGP Westland

Hoe veilig zijn onze vloeren?

Landelijk is veel ophef ontstaan over de veiligheid van breedplaatvloeren bij de bestaande bouw. Dit naar aanleiding van het gedeeltelijk instorten van een parkeergarage bij Eindhoven Airport. Onze fractie heeft hierover een rondvraag ingediend voor de commissie Economie, Financieel Beleid en Organisatie (EFO) van woensdag 25 oktober a.s. De volledige tekst van de rondvraag vindt u hieronder.

Rondvraag voor de commissie EFO van 25 oktober 2017 inzake Veiligheid breedplaatvloeren bestaande bouw.

Garage, Vloeren, Parkeerplaats, De Bouw

Alle gemeenten in Nederland hebben de afgelopen weken een schrijven ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangaande Veiligheid breedplaatvloeren bestaande bouw naar aanleiding van het gedeeltelijk instorten van een parkeergarage bij Eindhoven Airport.

Dit brengt de fractie ChristenUnie-SGP tot de volgende vragen:
Is er al een eerste onderzoek gedaan in de gemeentelijke archieven of dit vloersysteem, breedplaatvloeren met grote overspanning, in onze gemeente is toegepast ?

Idem Bollenplaatvloer van Bubble Deck of gelijkwaardig ?

Zijn de betreffende gebouweigenaren al aangeschreven om hun gebouw te laten controleren?

Namens ChristenUnie-SGP
Leen Snijders