ChristenUnie-SGP Westland

Hofman nr. 3 Waterschapsverkiezingen CU-SGP

Pieter-Jan Hofman van de ChristenUnie-SGP is kandidaat voor de Waterschapsverkiezingen op woensdag 18 maart.

Hij is geboren en getogen in Maasdijk. Opgegroeid op het tuindersbedrijf van zijn vader P. Hofman Pzn. Jr.  Sinds 1978 woonachtig in ’s-Gravenzande. Afgestudeerd aan de Hoger Technische School  te Rotterdam voor het onderdeel Weg- en Waterbouw. Daarna  gespecialiseerd in Waterstaatsrecht via studie aan de Universiteit Utrecht.

In de periode 2004 tot 2008 namens de ChristenUnie lid  geweest  van het Hofmanalgemeen bestuur van Delfland. Zijn werk is bij de Provincie Zuid-Holland, adviseur Waterveiligheid, acountmanager Water, vraagbaak  voor het waterrecht (op technisch en bestuurlijk vlak)  en de cultuurhistorie van  waterwerken en de streek.

Zijn keuze voor de ChristenUnie is voor behoud van een leefomgeving voor alle inwoners onder Gods koepel. Getuigen door daadwerkelijke inzet via maatschappelijke kanalen.

Hij wil graag een interactief contact met inwoners van Delfland bij de uitoefening van de waterschapstaken (vooral het grondwaterprobleem en funderingsschade vereist extra aandacht, snelle afdoening van verzoeken door  goede coördinatie met alle betrokken partijen. Dicht bij de samenleving blijven staan om scherp in te spelen op de maatschappelijke (water)vraagstukken.

Een stem op Pieter-Jan Hofman is dus zeker het overwegen waard op 18 maart.