ChristenUnie-SGP Westland

Hoorzitting ondersteuning & zorg in de praktijk

Dick de Heer

In 2015 hebben alle gemeenten samen bijna 1,2 miljard overgehouden op hun budget voor ondersteuning en zorg. Hoe kan zoveel over zijn, na de bezuiniging die het Rijk had toegepast? U heeft er vast ook uw vragen bij.

In de Begroting 2017 staat dat gemeente Westland miljoenen uit de reserve Sociaal Domein gaat gebruiken in een Leefbaarheidsfonds en een Duurzaamheidsfonds. In dit besluit kan de fractie ChristenUnie-SGP zich NIET vinden. De doelen zijn prima, maar we vinden het voorbarig het overschot rond ondersteuning en zorg nu al aan andere zaken te besteden.

De “zachte landing” in 2015 en 2016 was prima: Voortzetting van de zorg die mensen in 2014 hadden. Tot de gemeenteraad knopen had doorgehakt hoe de Rijksbezuinigingen te verwerken. In september is het Sociaal Beleidskader en het Uitvoeringsprogramma vastgesteld. Daarin staat het niveau van ondersteuning en zorg en hoe Westland dit invult.

Of de reserve nu 10 miljoen of 25 miljoen bedraagt, de zorgverlening wordt er niet anders van. Maar voor we het geld aan andere zaken uitgeven, wil de fractie ChristenUnie-SGP zich een beeld vormen hoe ondersteuning en zorg nu in de praktijk uitpakken. Ook omdat we signalen krijgen dat mensen bij een herindicatie flink teruggaan in aantal hulpverleningsuren.

Daarvoor willen we een hoorzitting organiseren. Hulpvragers en zorgaanbieders kunnen daar hun ervaringen laten horen. Met die informatie kan de raad in debat of bij het vaststellen van de uitgangspunten misschien zaken over het hoofd zijn gezien. Of – met de kennis van nu – sommige details anders moeten. Want kwetsbare mensen hebben zorg en ondersteuning nodig om veilig zelfstandig te kunnen wonen.

De motie Hoorzitting die we vorige week – met D66 en VVD – indienden, is aangehouden. Dus kunnen we de hoorzitting maximaal voorbereiden. Graag komen we met u in contact als u een bijdrage wilt leveren.

Dick de Heer