ChristenUnie-SGP Westland

Inspirerende verkiezingsbijeenkomst ChristenUnie-SGP

De ChristenUnie en SGP in het Westland hebben vrijdag 2 februari jl. hun verkiezingsbijeenkomst gehouden. Tijdens deze druk bezochte avond werd eveneens het startsein gegeven van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. met als thema: SAMEN LEVEN. Samen voor een leefbaar Westland.

Kees van der Staaij, lid van de Tweede Kamer voor de SGP,  hield een boeiend betoog over onder andere het belang van duurzame energie, ruimte voor bedrijven en de zorg voor kwetsbare mensen. Jacco Schonewille, statenlid van de Provincie Zuid-Holland voor de ChristenUnie bracht in zijn lezing het werk van de Provincie dichterbij. Lijsttrekker Leen Snijders sprak vanuit zijn expertise over de ruimtelijke structuurvisie Westland en gaf een toelichting op de speerpunten van de ChristenUnie-SGP. Voor meer informatie over de kandidaten en ons verkiezingsprogramma verwijzen wij naar onze website: www.cusgpwestland.nl.