ChristenUnie-SGP Westland

Integreren via werk Werkt?

In de Westlandse Druif stond op donderdag 27 oktober 2016 de integrale doe-aanpak gericht op statushouders centraal. Minister Asscher, experts, ondernemers en statushouders gaven hun visie. Onze fractie was aanwezig. We hebben de inhoud van de conferentie kort samengevat.

2016 foto column

Wethouder Mohamed el Mokaddem, opdrachtgever van het project, opende de conferentie met een kort woord van welkom. “We zijn niet van het praten, maar van het doen. Ik stimuleer innovatie in de uitvoering, dus wat mij betreft gaan we hiermee aan de slag. De mensen die hier aankomen zijn nieuwe Westlanders. Ik hoop dat het woord ‘nieuwe’ er snel af gaat en dat ze integreren en participeren in onze samenleving.”

Inge Vermeulen, directeur Patijnenburg en stakeholder MVO Westland lichtte de aanpak om statushouders via werk te laten integreren toe. Van de 87 statushouders die dit jaar geplaatst gaan worden, hebben er inmiddels 4 betaald werk en zijn er 38 mensen aan de slag bij Patijnenburg via een leer/werktraject en 10 via dit traject elders. De ondernemers die met statushouders werken zijn positief, ondanks de extra inspanning die dit vraagt. Statushouder Sam gaf als tip aan werkgevers mee: erken de kwaliteit van een statushouder als gelijkwaardig en zie hem of haar niet als een probleem, maar als mens.

Minister Lodewijk Asscher  sprak met lof over de Westlandse doe-aanpak om statushouders te begeleiden. “In Westland houdt u van aanpakken, niet mauwen maar handen uit de mouwen”.

Nicolette van Gestel, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg, gaf aan dat uit alle recente onderzoeken blijkt dat inburgeren en werken het beste samen gaan in één gecombineerde aanpak. Zij gaf  een beeld  van de trends op de arbeidsmarkt en de positie van migranten daarin. Vooral het tijdig aan werk helpen van vluchtelingen is belangrijk.  Hoe sneller een vluchteling aan het werk kan, hoe kleiner de kans dat hij kennis en vaardigheden verliest.

Inge Vermeulen heeft in haar toespraak al aangegeven dat het flexibiliseren van de inburgering noodzakelijk is om statushouders geplaatst te krijgen bij werkgevers in Westland vanwege de verplichtingen die inburgering overdag vraagt. Zij verzoekt de minister deze flexibilisering te realiseren. Minister Asscher gaf aan dat hij aanstuurt op meer maatwerk per gemeente. Nu al wordt vanuit het COA bekeken in welke gemeente de statushouder het beste aansluiting kan vinden. Samenwerking van alle betrokken partijen binnen de gemeente is cruciaal.

Aandachtspunten voor onze fractie:

  • Wordt de inburgering daadwerkelijk geflexibiliseerd waardoor het gemakkelijker is voor ondernemers om statushouders in dienst te nemen?
  • Hoe is de kwaliteit van de inburgering, waarbij met name het zo snel mogelijk leren van de taal een heel belangrijk onderdeel is.

We zullen de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.