ChristenUnie-SGP Westland

Joël Voordewind te gast in Naaldwijk

20160204-CU-TweedeKamerfractie-hires-29616De ledenvergadering van de afdeling ChristenUnie Westland, die donderdag 31 maart jl. gehouden is  in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk was dit keer extra bijzonder. Dit kwam door de aanwezigheid van het Tweede Kamerlid van de ChristenUnie, Joël Voordewind. Hij hield een boeiend betoog over het actuele onderwerp “Vluchtelingenbeleid”.  Zeker nu de gemeente Westland ingestemd heeft met de komst van 275 asielzoekers een zéér actueel onderwerp.  Na de opening van het openbare gedeelte van de avond door de voorzitter, mevrouw Keetie van der Wel, was het woord aan de heer Voordewind.

20160331_191945

Een korte impressie van de avond:

Een asielzoeker komt via crisisopvang en  noodopvang terecht in een asielzoekerscentrum. Statushouder wordt men pas als duidelijk is dat er op dit moment geen mogelijkheid is tot terugkeer naar het eigen land. Zij krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning voor max. 5 jaar. Als de situatie in eigen land dan nog steeds onveilig is, wordt overgegaan tot naturalisatie.

Vanuit de Christelijke levensovertuiging vindt de ChristenUnie dat wij barmhartig moeten zijn, maar moeten we ook barmhartig blijven? Het antwoord is: ja. In de Bijbel wordt al gesproken over vluchtelingen (vreemdelingen): Abraham was een economische vluchteling, David een politieke vluchteling, zelfs Jezus moest met zijn ouders vluchten. De Joden moesten vluchten en wonen verspreid over de hele wereld (religieuze vluchtelingen).

Door de rechtse partijen in de Tweede Kamer wordt  gepleit de vluchtelingen in eerste instantie vooral in de regio op te vangen. Ondanks de grote zorgen die dit geeft, zullen we ook de naar Europa gevluchte asielzoekers met een warm hart moeten verwelkomen.

Voordewind heeft diverse onveilige landen bezocht en is in oktober aan de Macedonische grens geweest. Hij constateert dat er geen enkel beleid is en pleit voor een betere selectie. Of de”Turkijedeal” voor een oplossing zal zorgen, betwijfelt ons Tweede Kamerlid. Het lijkt er sterk op dat de mensenrechten van vluchtelingen met deze deal ondergeschikt zijn gemaakt aan het stoppen van de migratiestroom naar Europa.

Daarnaast kwamen tijdens deze avond ook thema’s zoals het associatieverdrag en de terreurdreiging aan de orde. Er volgde een levendig debat en er was volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

De afdeling ChristenUnie Westland kan terugkijken op een zeer informatieve avond, die goed werd bezocht.

Foto Joël Voordewind: Anne-Paul Roukema.