ChristenUnie-SGP Westland

Leen Snijders kandidaat wethouder namens ChristenUnie-SGP Westland


Vanmorgen is het Westlands Akkoord 2018-2022 gepresenteerd in het gemeentehuis aan de Verdilaan. Hierin staan, op hoofdlijnen, de plannen van de coalitiepartijen CDA, LPF, VVD en ChristenUnie-SGP voor de komende periode.

Voor het nieuwe Westlandse college van Burgemeester en Wethouders zijn zes wethouders voorgedragen, waaronder onze eigen fractievoorzitter Leen Snijders. Wij zijn dankbaar en blij dat de ChristenUnie-SGP Westland deel uit mag maken van de coalitie. Namens fractie en besturen van de ChristenUnie-SGP Westland wensen wij Leen kracht, wijsheid en Gods zegen toe.

Namens het CDA zijn voorgedragen Karin Zwinkels en Piet Vreugdenhil, namens LPF Westland Coby Gardien en Ben van der Stee en namens de VVD Pieter Varekamp.

De portefeuille van onze kandidaat-wethouder bestaat uit: Beheer openbare ruimte, Handhaving, Bouwen & wonen, Water & groen, Milieubeleid en Vastgoed.

In het Westlands Akkoord zijn de volgende prioriteiten opgenomen:
* meer betaalbare woningen: ruimte voor bijzondere woonvormen en slimmer omgaan met de beschikbare ruimte;
* aantrekkelijke dorpen: groenere woonwijken, gezellige feestweken en levendige dorpscentra;
* veilig samen: inzet van particuliere beveiligingsbedrijven, optimaliseren van de inzet van boa’s en gebruik van particuliere¬† ¬† beveiligingscamera’s voor opsporing;
* ruimte voor ondernemen: versnellen van de herstructurering van de glastuinbouw en de energietransitie en versterking van de winkelgebieden;
* behoud van de menselijke maat in de participatiesamenleving: bestrijden van eenzaamheid en hulp bieden aan vrijwilligers;
* zorgvoorzieningen dichtbij: innovatieve vormen van wonen en zorg en meer verpleeghuis- en revalidatieplekken.