ChristenUnie-SGP Westland

Livestreamverbinding in gemeentelijke aula’s

Wij zetten ons in voor: livestreamverbinding in alle gemeentelijke aula’s.
De ChristenUnie-SGP Westland heeft bij het college van B&W aangedrongen op installatie van een livestreamverbinding in alle gemeentelijke aula’s.
Dit is van belang gezien de huidige beperking van het aantal mensen dat aanwezig mag zijn bij een begrafenis. Het college ziet de noodzaak hiervan en laat in de 5 aula’s de benodigde apparatuur installeren