ChristenUnie-SGP Westland

Maak vaart met de Erasmusvaart!

Op 22 februari 2021 hebben wij vragen gesteld aan het college naar aanleiding van het gepubliceerde artikel ‘Maak vaart met de Erasmusvaart’, in het AD van 17 februari 2021.
In het artikel geeft Manita Koop van het Hoogheemraadschap van Delfland aan, dat haast geboden is met de aanleg van de nieuwe Erasmusvaart tussen het Westland en Den Haag, omdat er dan meegelift kan worden met de reconstructie van h et kruispunt Wippolderlaan, Lozerlaan, Poeldijkseweg en de Erasmusweg.

Vraag 1
Is het college bekend met het artikel “Nieuwe Erasmusvaart moet W estland en Den Haag droog houden” in het Algemeen Dagblad1 van 17 februari jl.?
Antwoord 1
Het college heeft kennis genomen van het artikel.

Vraag 2
Deelt het college de mening van het Hoogheemraadschap dat er haast geboden is bij een besluit over de Erasmusvaart met het oog op de reconstructie van het kruispunt Wippolderlaan, Lozerlaan, Poeldijkseweg en Erasmusweg?
Antwoord 2
Het college ziet grote voordelen om werkzaamheden voor het realiseren van een eventuele vaart
te koppelen met de reconstructie van de weg. Het gelijktijdig oppakken van werkzaamheden leidt
tot minder overlast en lagere kosten.

Vraag 3
Hoe staat het college tegenover de mogelijke aanleg van de Erasmusvaart met het oog op de waterafvoer, waterberging, biodiversiteit en ecologie?
Antwoord 3
Het college ziet kansen om met de aanleg van een Erasmusvaart, als verbetering van de watersystemen, de vaarrecreatie en de ecologie te verbeteren. Met name het realiseren van vaarverbindingen (het doortrekken van een vaartracé voor het Varend Corso) is een wens van Westland. Hiervoor is een gezamenlijke verkenning gestart met het hoogheemraadschap, de gemeente Den Haag, Provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland. Deze verkenning moet inzicht geven in de mogelijkheden en de haalbaarheden (financiële consequenties).

Vraag 4
Ziet het college net als het Hoogheemraadschap kansen om de Erasmusvaart in t e zetten voor recreatie en toerisme?
Antwoord 4
De kansen voor vaarrecreatie en toerisme zijn beperkt. In verband met de technische beperkingen naar aanleiding van de N211 én de prioriteit van Den Haag om op andere vormen van natuur en ecologie in te zetten.

Vraag 5
Is het college bereid bij de uitwerking van de reconstructie van het kruispunt Wippolderlaan, Lozerlaan, Poeldijkseweg en Erasmusweg rekening te houden met de komst van de Erasmusvaart door te kijken naar een geschikte hoogte van de ongelijkvloerse kruising?
Antwoord 5
Ja.

Vraag 6
Zijn er andere plekken in de omgeving waar werk-met-werk gemaakt kan worden om de aanleg van de Erasmusvaart te bespoedigen?
Antwoord 6
Deze vraag is nog niet aan de orde, maar dit wordt meegenomen zodra meer bekend is.

Vraag 7
Hoe staat het college tegenover de intentieovereenkomst die het Hoogheemraadschap van Delfland met de gemeenten Westland en Den Haag en de Provincie Zuid-Holland wil tekenen?
Antwoord 7
Het college staat positief tegenover een samenwerking. Op basis de wenselijkheid en haalbaarheid wordt besloten tot een vervolg, waar een intentieovereenkomst een onderdeel van kan zijn.