ChristenUnie-SGP Westland

Maak vaart met de Erasmusvaart

Op woensdag 17 februari verscheen er een artikel in het AD over de nieuw aan te leggen Erasmusvaart tussen het Westland en Den Haag. Manita Koop van het Hoogheemraadschap Delfland geeft in dit artikel aan dat haast geboden is, omdat voor de aanleg van de Erasmusvaart meegelift moet worden op de reconstructie van het kruispunt Wippolderlaan, Lozerlaan, Poeldijkseweg en de Erasmusweg.

Het traject van de Erasmusvaart.
afbeelding gemaakt door Hoogheemraadschap Delfland

De fractie ChristenUnie-SGP Den Haag heeft het college van B & W Den Haag hierover vragen gesteld. In navolging van de fractie ChristenUnie-SGP Den Haag leidt dit bij onze fractie tot dezelfde vragen:

  1.  Is het college bekend met het artikel “Nieuwe Erasmusvaart moet Westland en Den Haag droog houden” in het Algemeen Dagblad[1] van 17 februari jl.?

  2. Deelt het college de mening van het Hoogheemraadschap dat er haast geboden is bij een besluit over de Erasmusvaart met het oog op de reconstructie van het kruispunt Wippolderlaan, Lozerlaan, Poeldijkseweg en Erasmusweg?
  • Hoe staat het college tegenover de mogelijke aanleg van de Erasmusvaart met het oog op de waterafvoer, waterberging, biodiversiteit en ecologie?
  • Ziet het college net als het Hoogheemraadschap kansen om de Erasmusvaart in te zetten voor recreatie en toerisme?
  • Is het college bereid bij de uitwerking van de reconstructie van het kruispunt Wippolderlaan, Lozerlaan, Poeldijkseweg en Erasmusweg rekening te houden met de komst van de Erasmusvaart door te kijken naar een geschikte hoogte van de ongelijkvloerse kruising?
  • Zijn er andere plekken in de omgeving waar werk-met-werk gemaakt kan worden om de aanleg van de Erasmusvaart te bespoedigen?
  • Hoe staat het college tegenover de intentieovereenkomst die het Hoogheemraadschap van Delfland met de gemeenten Westland en Den Haag en de provincie Zuid-Holland wil tekenen? Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

Arij de Bloeme, raadslid