ChristenUnie-SGP Westland

Onze mensen

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 hebben wij helaas niet genoeg stemmen behaald om onze twee zetels te kunnen behouden. Vol goede moed en met hulp van God gaan wij de nieuwe raadsperiode in. Ad van Harmelen (SGP) is onze fractievoorzitter en wordt daarbij ondersteund door vier steunraadsleden: Bea Koen-Snijders (CU), A. van Spronsen (SGP), Gerard van der Wel (CU) en Anja Muilwijk-van der Hoeven (SGP).

Ad van Harmelen (SGP), fractievoorzitter:

Foto: Joke van Geest

Vanaf 2018 is Ad van Harmelen actief in de lokale politiek. Hij groeide op in Den Haag en woont sinds 2008 in ‘s-Gravenzande. Tijdens zijn werkzame leven was Ad projectmanager bij een scheepsbouwkundig engineeringsbureau dat superjachten ontwerpt en maakt.

Daarnaast vervult Ad bestuurlijke functies bij kerkelijke en maatschappelijke organisaties. Hij is getrouwd met Jannie en samen hebben ze drie kinderen en negen kleinkinderen. Namens de SGP voert Ad bij de verkiezingen de lijst voor de ChristenUnie-SGP aan. Rekening houdend met Gods Woord, de Bijbel, wil Ad zich inzetten voor de Westlandse samenleving.

ad@cusgpwestland.nl
06 4164 8165

Bea Koen-Snijders (ChristenUnie): 

Bea Koen-Snijders groeide op in het Westland en woont in Monster. Zij rondde
een opleiding maatschappelijk werk af aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Ze
werkte als maatschappelijk werker binnen de gezondheidszorg. Bea is getrouwd,
een dankbare moeder van vier kinderen en de trotse oma van 6 kleinkinderen.

Foto: Joke van Geest

Al een heel aantal jaren is zij actief binnen het bestuur van de ChristenUnie in het Westland. Vanuit Bijbelse uitgangspunten wil zij politiek bedrijven. Voor haar is belangrijk wat de profeet Micha in de Bijbel zegt: “Recht doen en trouw betrachten en nederig de weg te gaan met uw God.” Vanuit een warme betrokkenheid op mensen en met oog voor Gods schepping wil zij haar politieke werk doen.

bea@cusgpwestland.nl
06 2550 8910

Ton van Spronsen (SGP)

Ton van Spronsen is getrouwd, heeft vier kinderen en inmiddels vijf kleinkinderen. Kerkelijk is hij aangesloten bij de Christelijke Gereformeerde kerk in s`Gravenzande waar hij zich thuis voelt.

Naast het penningmeesterschap van de lokale SGP kiesvereniging is hij al enige jaren steunraadslid en namens de fractie ChristenUnie-SGP lid van de commissie Ruimte.

avanspronsen@planet.nl
06 12032985

Gerard van der Wel (ChristenUnie)

Gerard van der Wel is 64 jaar jong, getrouwd met Keetie en woont in ’s-Gravenzande. Hij komt uit een hecht gezin, zijn vader was tuinder. Hij werkt bij het Ministerie van Sociale Zaken. Hij is actief lid van De Nieuwe Rank. Sinds kort is hij lid van de ChristenUnie.

Belangrijk vindt hij een dienstbare gemeente, respect en integriteit, goede zorg voor kwetsbare mensen, en investeren in duurzaamheid.

keeter@hetnet.nl
06 46061942


Anja Muilwijk-van der Hoeven (SGP)

Anja Muilwijk-van der Hoeven is getrouwd en 60 jaar oud. Geboren en opgegroeid in Monster, een echte Westlandse dus.

Sinds 2016 werkt zij met veel plezier als fractiemedewerker voor de ChristenUnie-SGP Westland. Vooral het kunnen meedenken maakte haar steeds enthousiaster voor de Westlandse politiek.

Haar motivatie is om vanuit de Bijbelse normen en waarden een bijdrage te leveren aan een leefbaar Westland, waarin mensen samen leven, naar elkaar omzien, problemen worden aangepakt en samen zorgen voor de schepping.

anja@cusgpwestland.nl

06 25061000

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

De volledige kandidatenlijst van de ChristenUnie-SGP Westland vindt u op deze pagina (rechts) en kun u ook downloaden als PDF.

Ondersteuners

Verschillende mensen ondersteunen het werk van Ad van Harmelen waaronder: