ChristenUnie-SGP Westland

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

De meeste mensen weten wel dat het openbaar vervoer in het Westland niet meer door de provincie geregeld wordt, en ook niet door Westland zelf. Nee, we zijn hiervoor aangesloten bij ( sommigen zeggen: afhankelijk van) de Metropoolregio Rotterdam DenĀ  Haag. Dit is een club van 23 gemeenten die samen het vervoer en het economisch vestigingsklimaat beheren.

Het is natuurlijk onvermijdelijk dat de twee grote steden daarbij de grootste stem hebben. Niettemin kunnen raadsleden uit kleinere gemeenten ook hun stem laten horen in de verschillende advies- en controleorganen.

Vorige week was ik op een startbijeenkomst hiervoor. Het bleek dat Westland zowel wat bus- als fietsverbinding betreft heel slecht scoort in de MRDH-regio. Geen club om blij van te worden dus. Zelf zijn ze wel blij, volgens een onderzoek doen ze het best goed. Ze willen dus graag op nog meer gebieden dan openbaar vervoer en economie regie gaan voeren. Op onze steun kunnen ze daarbij niet rekenen, daarvoor moet in elk geval op het gebied van bereikbaarheid van Westland nog heel wat gedaan worden.

Willy de Zoete
fractievoorzitter ChristenUnie-SGP Westland