ChristenUnie-SGP Westland

Mogelijk extra kosten watersysteemheffing bij telen op substraat

Het Hoogheemraadschap van Delfland vergadert morgen over het nieuwe belastingplan van de Unie van Waterschappen.

In dat plan wordt de mogelijkheid genoemd voor een extra heffing bij glastuinbouw in geval van substraatteelt.

De ChristenUnie-SGP fractie zal hier ernstig bezwaar tegen maken, omdat deze heffing niet past

bij de ontwikkeling naar steeds mee gesloten kringen in de glastuinbouw.