ChristenUnie-SGP Westland

Motie “App de gemeente” overgenomen

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 11 oktober jl. is de motie “App de gemeente” overgenomen. Deze motie is ingediend door CDA Westland en ondersteund door ChristenUnie-SGP Westland, D66, Groen Links Westland, Westland Verstandig en Progressief Westland.

Ons raadslid Dick de Heer maakt hierbij de kanttekening dat, als er afspraken, toezeggingen of zelfs overeenkomsten via what app tot stand komen, er bij het informatiebeheer van de gemeente wel iets goed moet aansluiten. De volledige motie vindt u onderstaand.

Dick de Heer

De raad, in vergadering bijeen op dinsdag 11 oktober 2016,

Constaterende dat:

 1. Het college in het collegewerkprogramma toewerkt naar een ‘eigentijdse dienstverlening’ waarbij ‘alles wat digitaal kan, digitaal gedaan gaat worden’[1];
 2. De gemeente veel aandacht en tijd steekt in contact met inwoners van Westland via het KCC en gemeentewestland.nl;
 3. De gemeente ook communiceert via Social Media, voornamelijk via Twitter, maar het gebruik van Twitter sterk afneemt.

Overwegende dat:

 1. Communicatie via Social Media een laagdrempelige manier is voor snelle communicatie en informatievoorziening;
 2. Whatsapp op dit moment met bijna 10 miljoen gebruikers het meest gebruikte sociale medium in Nederland is, het gebruik nog steeds groeit, zeer laagdrempelig in gebruik is en persoonlijker van aard dan diverse andere social media[2];
 3. De gemeente Terneuzen een proef heeft gehouden met het gebruik van WhatsApp en heeft geleid tot het voortzetten van het gebruik van Whatsapp[3];
 4. Uit de proef van de gemeente Terneuzen bleek dat inwoners van alle leeftijden de geboden mogelijkheid van WhatsApp gebruikten (18-79 jr) en dat zij deze manier van contact met de gemeente beoordeelden met een 8.83;
 5. Na deze proef meer gemeenten over zijn gegaan op het gebruik van Whatsapp in de communicatie, vooral voor het stellen van vragen en efficiente doorverwijzing;
 6. Het medium ook ingezet zou kunnen worden voor de verspreiding van informatie als wegwerkzaamheden, bouwplannen en gemeentenieuws naar specifieke doelgroepen, locaties of belangstellenden;
 7. Het medium nauwelijks extra kosten met zich meebrengt, omdat het eenvoudig toegevoegd kan worden aan de huidige webcaremodules en communicatiesoftware,

Verzoekt het college om:

 1. Naast de huidige vormen van communicatie, Whatsapp te gebruiken voor laagdrempelige communicatie met inwoners van Westland;
 2. Deze nieuwe mogelijkheid en het te gebruiken telefoonnummer via een campagne onder de inwoners van Westland bekend te maken bij ingebruikname;
 3. Te onderzoeken of Whatsapp ook gebruikt kan worden voor actieve communicatie vanuit de gemeente naar inwoners,

 

En gaat over tot de orde van de dag.

CDA Westland            D66                                         GroenLinks Westland

Dennis Chafia             Maxim van Ooijen                  Ulbe Spaans

 

ChristenUnie/SGP      Westland Verstandig              Progressief Westland

Dick de Heer              Peter Duijsens                                   Nico de Gier

 

[1]https://www.gemeentewestland.nl/fileadmin/documenten/organistatie_en_bestuur/Collegewerkprogramma_2014-2018.pdf

[2] http://www.marketingfacts.nl/berichten/social-media-in-nederland-2016-whatsapp-overstijgt-facebook

[3] https://www.frankwatching.com/archive/2015/09/10/appen-gemeente-terneuzen-en-lelystad-delen-whatsapp-ervaringen/