ChristenUnie-SGP Westland

Motie ballonoplatingen

Op de raadsvergadering van 19 mei j.l. hebben we samen met D66, Progressief Westland en Westland Verstandig een motie ingediend. Deze motie gaat over het ontmoedigen van ballonoplatingen in de gemeente Westland. Ballonoplatingen lijken een leuke bijdrage aan een feestdag, maar blijken erg slecht voor het milieu te zijn. De motie is besproken tijdens de raadsvergadering en het college wil instemmen met de punten 1, 2 en 4. Punt 3 uit de motie wil het college niet steunen. Dat vinden we erg jammer, omdat dat voor ons maakt dat er iets gaat veranderen. Na een korte schorsing voor overleg, is de ballonnenmotie aangehouden. De bedoeling is om er binnenkort op terug te komen, mogelijk in een andere vorm.

De punten uit de motie:

Verzoekt het college…

  1. Zich in te zetten om ballonoplatingen te ontmoedigen;
  2. Dit uit te dragen, onder andere door scholen, ondernemers en verenigingen te informeren over en aan te moedigen tot gebruik van milieuvriendelijker alternatieven;
  3. In het algemeen geen medewerking te verlenen aan bijeenkomsten waar buiten ballonnen worden opgelaten;
  4. en het fenomeen ballonoplatingen medio 2017 te evalueren om te bezien in hoeverre het ontmoedigingsbeleid effectief is geweest en hierover verslag te doen aan de raad.

Stukjes uit de spreektekst van Dick de Heer tijdens de raadsvergadering:

De ChristenUnie-SGP fractie streeft naar een goed rentmeesterschap over de aarde die we van God te leen gekregen hebben. Daarom stimuleren we mensen om o.a. duurzame energie op te wekken en hun afval te scheiden.

Toch deze aanscherping. Omdat het staande beleid niet voorkomt dat er in het Westland op Koningsdag 2 en op Bevrijdingsdag 1 ballonoplating zijn geweest. Daarom vragen we het college een standpunt in te nemen waar een krachtiger signaal van uit gaat.

Waarom dumpen wij ons feestafval bij de buren? Reden is ook dat duurzaamheid een doel dient: Aan je kleinkinderen een leefbare wereld achterlaten. En als je geen kinderen hebt, zijn er vast jongeren met wie je je verbonden voelt.

Een leefbare wereld voor de mensen na ons vraagt dat we verkwisting voorkomen, in het gebruik van middelen soms terughoudend zijn of zelfs in zaken investeren, omdat je kiest voor de lange termijn winst van natuur en milieu.

Duurzaam, niet alleen als het je uitkomt of wanneer er financieel gewin te behalen is.

Tenslotte wil de ChristenUnie-SGP fractie een lans breken voor een circulaire economie: Zoveel mogelijk hergebruik van reststoffen. Zoals we laatst van het college dit boek over innovatie kregen, gedrukt op papier, gemaakt onder andere van vezels uit tomatenplant-resten.

Duurzaam zijn, niet alleen als het innovatief is, maar juist ook bij gewone, alledaagse bezigheden.

En deze conclusie is voor mij reden om toch een beroep te doen op de raad, het college te verzoeken een concreet signaal af te geven. Want het doel van de motie is dat we iets bereiken: Minder ballonnen de lucht in (=minder zwerfvuil in de natuur).