ChristenUnie-SGP Westland

Motie beweegapp voor ouderen unaniem aangenomen

Onze motie, waarin wij het college vragen de mogelijkheden te onderzoeken om een beweegapp voor ouderen te introduceren in Westland, is tijdens de raadsvergadering van 21 september unaniem aangenomen.

De overheid stimuleert dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Om hun dagelijkse activiteiten, zoals stofzuigen, boodschappen doen, traplopen, te kunnen blijven doen, richten de oefeningen in de app zich op zo lang mogelijk en leuk bewegen.

Fitavie Logo

Hieronder de motie:

Fitavie, een slim beweegprogramma en een beweegcoach in één voor op de smartphone of tablet. Het is gericht op versterken van de zelfredzaamheid van ouderen. Bewegen, algemeen dagelijkse handelingen en slimme technologie vormen het uitgangspunt (https://fitavie.nl).

constaterende dat

 • de overheid stimuleert dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen
 • de kosten voor de Wmo enorm stijgen
 • bewegen een belangrijke factor is om alledaagse activiteiten in huis te kunnen blijven doen en het brein te stimuleren
 • er in Westland allerlei initiatieven voor ouderen zijn om in groepsverband buitenshuis te bewegen maar dat niet iedere oudere zin en/of de mogelijkheid heeft om dit buitenshuis te doen
 • Fitavie een beweegapp heeft ontwikkeld waarmee zij in 2018 winnaar zijn geworden van de SBIR (innovatiecompetitie waarmee de overheid ondernemers uitdaagt om met innovatieve producten en diensten te komen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen)

overwegende dat

 • steeds meer ouderen gebruik maken van een smartphone of tablet
 • Fitavie zich richt op ouderen (en zorgverleners en mantelzorgers) die zo lang mogelijk vitaal genoeg willen blijven met als doel langer thuis wonen
 • deze intelligente app is vormgegeven met een eenvoudig en leesbaar scherm
 • Fitavie zich richt op zo lang mogelijk functioneel en leuk bewegen gericht op alle daagse handelingen zoals stofzuigen, traplopen, boodschappen doen, kleding aantrekken etc.
 • deze app ook goed te gebruiken is voor groepen als onderdeel van dagbesteding maar ook als vervolg op een revalidatieproces
 • de prijs voor het abonnement max. € 6,– per maand bedraagt    

verzoekt het college

 • in contact te treden met Fitavie om de mogelijkheden voor het introduceren van deze beweegapp in Westland te onderzoeken
 • vervolgens Fitavie onder de aandacht te brengen bij de gemeentelijke welzijns- en zorginstanties