ChristenUnie-SGP Westland

Motie ChristenUnie-SGP overgenomen

In de raadsvergadering van 23 januari jl. is door de ChristenUnie-SGP een motie ingediend met als onderwerp: bespreken reacties op H4 Inkoopvisie en tussentijdse evaluatie ervan. Meerdere partijen hebben besloten deze motie mede in te dienen. Deze is door het college overgenomen.

De leden van de raadscommissie Maatschappelijke Omgeving hebben namelijk niet tijdig kennis kunnen nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Westland en ook niet van de reactie van het college daarop. De Adviesraad stelt bijvoorbeeld de vraag of de hulpvragende inwoner met het nieuwe belied echt beter af zal zijn. Door het aanklikken van onderstaande link kunt u de volledige tekst van de motie lezen.

Motie CU-SGP-D66-PvdA-VVD inzake reacties H4 Inkoopvisie met ASDW evaluatie OVERGENOMEN (G18-000167)