ChristenUnie-SGP Westland

Motie CU/SGP overgenomen door college

Dick de HeerDick de Heer ziet door zijn deskundigheid op het gebied van archivering wel eens wat mis gaan bij het college. Zo ook dit keer, waarbij mij opmerkte dat zaken niet opgepakt worden, terwijl hij dit eerder had aangekaart bij het college. Uiteindelijk ontstond deze motie, zodat het college de zaak serieus neemt en overgaat tot aanpassing. Bij de raadsvergadering in oktober is deze motie besproken en overgenomen door het college. Hieronder kunt u de gehele motie lezen.

Motie CU-SGP mbt Verlenen van toestemming tot wijziging van GR Inkoopbureau