ChristenUnie-SGP Westland

Motie CU/SGP overgenomen – Archief

Op de raadsvergadering van 8 juli diende onze fractie, gesteund door D66, een motie in. Deze motie gaat over het actualiseren van de archiefverordening. De archiefverordening waarmee de gemeente Westland werkt komt uit 2004, terwijl de regelgeving hierover later is gewijzigd. In de praktijk loopt de gemeente hierin voorop, maar de formele kant is gedateerd. We hebben de gemeente gevraagd om dit te actualiseren. Het college zag het nut hiervan in en heeft de motie overgenomen.

De gehele motie is hier te lezen.