ChristenUnie-SGP Westland

Motie dienstverlening grof huisvuil

Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Westland van dinsdag 21 maart jl. is de motie dienstverlening grof huisvuil en veiligheid besproken en overgenomen. Deze motie is mede ingediend door de fractie ChristenUnie-SGP Westland. Klik onderstaande link aan om de volledige motie te lezen.

Motie GBW-VVD-GL-WV-CU-SGP-LPF inzake dienstverlening grof huisvuil en verkeersveiligheid AANVAARD (G17-000682)