ChristenUnie-SGP Westland

Motie Zorg ChristenUnie/SGP aangenomen

Op de raadsvergadering van 4 maart is een motie van de ChristenUnie/SGP aangenomen. Er komt in 2014 t/m 2016 extra geld naar de gemeente voor chronisch zieken en gehandicapten. Omdat de overheid compensatieregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten hebben gewijzigd of afgeschaft, krijgt de gemeente tijdelijke extra geld om dit via de gemeente te compenseren.

De motie houdt in dat dit geld geoormerkt wordt voor compensatie chronisch zieken en gehandicapten (dit betekent dat het geld hieraan uitgegeven moet worden en niet naar andere zaken kan gaan). Daarnaast is ons voorstel aangenomen dat de compensatie beschikbaar is voor minima en middeninkomens, de regeling laagdrempelig wordt zodat het ook echt uitgekeerd wordt en lage uitvoeringskosten heeft.

Vooraf stemden de LPF, Professief Westland, Gemeente Belang Westland en het CDA al in. De motie is aangenomen.