ChristenUnie-SGP Westland

Nieuw lid Rekenkamercommissie Gemeente Westland

Ons raadslid Dick de Heer is in de raadsvergadering van 13 december 2016 benoemd tot intern lid van de Rekenkamercommissie.

Dick de Heer

De Rekenkamercommissie (RKC) is een onafhankelijke commissie en helpt de gemeenteraad bij het uitvoeren van controlerende taken. De RKC is op grond van artikel 81oa van de Gemeentewet ingesteld door de raad van de gemeente Westland.

Vanaf deze plaats willen Dick van harte feliciteren met zijn benoeming en hem een goede tijd in de commissie toewensen.