ChristenUnie-SGP Westland

Nieuwbouw locatie gemeentehuis Monster

De fractie ChristenUnie-SGP Westland heeft een rondvraag ingediend voor de commissie Ruimte van dinsdag 30 maart a.s.. We willen graag weten wat de stand van zaken is van de plannen voor nieuwbouw, nu het oude gemeentehuis gesloopt is.

Geacht colIege,

In de raadsvergadering van 22 september 2020 is de Visie Centrum Monster door de Westlandse Raad vastgesteld.

In deze visie wordt o.a. gesproken over de sloop van het voormalige gemeentekantoor en daarvoor in de plaats de bouw van één gebouw waar ca. 40 appartementen worden gerealiseerd met een woningmix van (sociale en middensegment) huur en (betaalbare) koop.

De sloop van het voormalige gemeentekantoor heeft inmiddels plaatsgevonden.

Gezien de urgentie van nieuwbouw i.vm. de grote tekorten op de woningmarkt willen wij graag op de hoogte gesteld worden van de ontwikkelingen.

De CU-SGP fractie heeft, t.a.v. de planning, de volgende vragen:

  • Hoe staat het met de herontwikkeling van het voormalige gemeentekantoor?
  • Wanneer kan de raad de definitieve plannen van het te realiseren appartementencomplex tegemoet zien?
  • Kan het college een inschatting geven op welke termijn de bouw gestart kan worden? 

Ad van Harmelen,
fractievoorzitter