ChristenUnie-SGP Westland

Nieuws uit de fractie

We zijn dankbaar dat de fractie op volle sterkte is, met twee raadsleden en drie steunraadsleden. Raadswerk is intensief, maar het is mooi om je te kunnen inzetten voor de inwoners van het Westland.

Onze fractieleden hebben inmiddels al diverse werkbezoeken afgelegd. We zijn onder de indruk van de inzet en betrokkenheid van medewerkers, maar ook van de vele vrijwilligers van de organisaties die we bezocht hebben.

Wij gaan aan de slag met onze speerpunten  uit het verkiezingsprogramma en zullen u en jou de komende tijd hiervan op de hoogte houden.