ChristenUnie-SGP Westland

Nieuws uit de raad

Tijdens de raadsvergadering van 23 januari jl. kwamen weer diverse voorstellen en moties aan de orde. De standpunten van de ChristenUnie-SGP over enkele van deze onderwerpen hebben wij voor u en jou op een rijtje gezet.

Voorstel tot beschikbaarstelling krediet voor het demonteren en herbouwen van de fruitmuur Poeldijkseweg te Wateringen
De fruitmuur aan de Poeldijkseweg staat er allerminst fris en fruitig bij. Het is maar goed dat de muur west/oost staat en niet noord/zuid. Deze zou anders vorige week nog zijn omgewaaid.

De deplorabele toestand is niet van gister, maar toen het gebied erachter werd ontwikkeld, moest gemeente Westlands toch wat. Medio 2016 is actie ondernomen. Nu de ontwikkeling gevorderd is tot de aanleg van parkeer­plaatsen, zal de raad vanavond een besluit nemen. Restauratie op de plaats zelf, lijkt inmiddels niet meer mogelijk.

Het inpakken was een lapmiddel – geen oplossing. Het gaf enige veiligheid voor fietsers. Ook het afbreken en verderop weer opbouwen van de muur, levert voor fietsers wat ruimte op. Graag de bevestiging van de wethouder dat de nu gecreëerde ruimte tussen de muur en de provinciale weg, niet leidt tot verbreding van de weg.

Verder kan de fractie zich vinden in het raadsvoorstel. De methode die de Rijksdienst adviseert, heeft het risico dat de gerestaureerde muur achteraf toch nog gedemonteerd en herbouwd moet worden. Door gecontroleerd afbreken en weer opbouwen, zijn in het Westland meer fruitmuren hersteld – met goed resultaat. Tenslotte een vraag aan de wethouder: Zijn de kosten (of een deel ervan) nog te verrekenen met de huidige (of toekomstige) grondexploitaties in dat deel van de Westlandse Zoom?

Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan en exploitatieplan De Gouw fasen 1 en 3C
Dank voor de duidelijke memo. Belangrijk punt was dat het groen in het plangebied niet voldeed aan de afspraken mbt groen en water in het convenant Westlandse Zoom: Gemiddeld was het geen 50m breed. Ook in de ogen van mijn fractie is een beklinkerde of geasfalteerde fietsverbinding geen groen.

Met de gedane aanpassing – compensatie van het fietspadoppervlak door extra groen toe te voegen – zal het gemiddelde van 50m groen nog lastig te realiseren zijn. Want delen van die groenzone zijn – vanuit stedenbouwkundige overwegingen – geïntegreerd langs of rondom de bouwvlakken. Vandaar onze vraag aan de wethouder: Hoe wordt voorkomen dat het groen rond de bouwvlakken, groen blijft en niet door de bewoners wordt bestraat?

Hier ziet mijn fractie wel enige analogie met het Bestemmingsplan Mooi Uilenhorst in Honselersdijk: Het realiseren en instand­houden van de parkeerplaatsen op eigen terrein. Hier is de planologische situatie waarschijnlijk anders en zal zo’n voorwaardelijke bepaling als in Mooi Uilehorst, in De Gouw niet effectief kunnen worden toegepast.

De fractie ChristenUnie-SGP vindt dat de pijnpunten, genoemd in de commissie­vergadering Ruimte, in de memo van de wethouder redelijk zijn opgelost. Daarom kan de fractie achter het raadsvoorstel staan.