ChristenUnie-SGP Westland

Nieuwsbrief ChristenUnie Westland

Vanuit het bestuur van de ChristenUnie Westland verschijnt regelmatig een nieuwsbrief. Hieronder de nieuwsbrief van december 2019.

SOS, door Keetie van der Wel

‘Save Our Souls’.
Dit bericht wordt verstuurd als je op een schip in nood zit en jezelf niet meer kunt redden. In de hoop dat iemand het signaal oppikt en hulptroepen gaat alarmeren, zodat de bemanning gered kan worden. Geestelijk gezien kunnen wij onszelf niet redden en hebben wij een Ander nodig, Jezus Christus, om ons naar een veilige haven te brengen. De komende kerst mogen wij zijn geboorte opnieuw vieren.

SOS is deze keer ook de titel voor de Nieuwsbrief. Vanuit de fractie horen wij goede berichten. Ad van Harmelen (SGP) heeft het fractievoorzitterschap op zich genomen. Het gaat hem goed af, al moet hij zich natuurlijk wel inlezen en zijn weg vinden in de gemeentelijke politiek. Nu hij echter in de raad zit laat hij een vacature voor een steunraadslid open. We hebben nu twee steunraadsleden vanuit de SGP en voor het evenwicht zou een kandidaat vanuit de ChristenUnie gewenst zijn. Dat heeft ons raadslid Arij de Bloeme duidelijk bij ons aangegeven. Maar de vacature kan alleen opgevuld worden door iemand die op de kandidatenlijst heeft gestaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vanuit de ChristenUnie zijn alle kandidaten benaderd, maar niemand had de ruimte om deze taak op zich te nemen. De SGP zoekt nu verder op hun lijst.

Verder zoeken we al jaren een aanvulling in het ChristenUnie-bestuur. Ons bestuur bestaat uit vijf leden, waarvan er twee hun zittingstermijn ruim hebben overschreden en een ander zijn 3e termijn van 4 jaar is gestart. Het bestuur vergrijst intussen behoorlijk. Het is ons als bestuur, ondanks allerlei zoektochten en gesprekken, tot op heden niet gelukt versterking te vinden. Vandaar ons SOS aan u als onze leden, om deze verantwoordelijkheid met ons te dragen. U kunt ons op twee manieren helpen: 1. U komt zelf eens kijken of u wat kunt doen in het bestuur of in de ondersteuning van de fractieleden. 2. U geeft ons namen door van mensen uit uw omgeving, waarvan u denkt dat ze voor de ChristenUnie in het Westland van betekenis kunnen zijn. Ze hoeven nog geen lid te zijn van de ChristenUnie.

Of u of een ander uiteindelijk kan en wil doorgroeien naar een functie in het bestuur of de fractie zullen we later nog wel zien. Een bestuursfunctie vraagt gemiddeld 3 tot 4 uur per maand, ondersteuning van de fractie vraagt ongeveer 3 tot 4 uur per week/veertiendagen. Zonder aanvulling wordt het zeer twijfelachtig of we de komende jaren een rol kunnen blijven spelen in de Westlandse politiek. Als de vacatures niet op tijd kunnen worden ingevuld komt het voortbestaan van ChristenUnie Westland zowel in het bestuur als ook in de fractie in gevaar. En dit is wel het laatste wat wij willen. U toch ook niet??

Rest mij nog u namens het bestuur een mooie adventstijd en gezegende kerstdagen toe te wensen.

Met vriendelijke groet, namens het hele bestuur, Keetie van der Wel-Kuipers