ChristenUnie-SGP Westland

Noodopvang vluchtelingen Westland

Dagelijks zie je beelden van vluchtelingen die Europa en Nederland weten te bereiken. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 september hebben de ChristenUnie-SGP fractie samen met Progressief Westland en het CDA een motie ingediend over tijdelijke noodopvang vluchtelingen.

Een stukje uit de bijdrage van onze fractievoorzitter Leen Snijders tijdens de gemeenteraadsvergadering:

“We kunnen onze grenzen, ook van het Westland, niet zomaar op slot doen en we mogen ons hart niet zomaar sluiten. De vreemdeling die in nood bij ons aanklopt, verdient ruimhartig herbergzaamheid. Wie naar Nederland vlucht op zijn leven te redden, moet kunnen rekenen op een veilige haven.

De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat Nederland en uiteraard ook het Westland oog houden voor bijzonder kwetsbare groepen, waaronder ook vluchtelingen en statushouders.

Vandaar het verzoek aan het college, ook namens de ChristenUnie-SGP, dat de gemeente Westland in gesprek gaat met het COA om eventuele noodopvang in het Westland mogelijk te maken. ”

Hier kunt u de motie bekijken.

Na discussie in de gemeenteraad over deze motie heeft wethouder Weverling aangegeven de motie over te nemen. LPF en GBW waren het niet eens met deze motie en wilden een hoofdelijke stemming. Voor waren PW, D66, ChristenUnie-SGP, VVD en CDA. Tegen waren LPF, GBW en WV. De stemming kwam uit op 18 voor en 18 tegen. Aangezien er raadsleden afwezig waren, wordt er volgende raadsvergadering weer gestemd.