ChristenUnie-SGP Westland

Onbekend maakt onbemind

Steekincident in Woonhotel Wittebrug te Poeldijk!

U herinnert zich vast nog de alarmerende krantenkoppen in juli van dit jaar. Nu weten we dat media de neiging hebben zaken uit te vergroten. Aan de andere kant gaat vaak het gezegde op: ‘waar rook is, is vuur’. Reden voor onze fractie om – samen met een aantal andere – zelf polshoogte te nemen in het Woonhotel.

2016 foto column

Wij krijgen een rondleiding en kunnen volop vragen stellen. Enkele bewoners zijn zelfs bereid ons te informeren over hun verleden en toekomstperspectief. We mogen een kijkje nemen in hun kamer. Kwetsbare mensen, trots op wat ze bereikt hebben. Zij werken hard aan een nieuw bestaan in de maatschappij en zijn in afwachting van een eigen woning.

Voelen we ons onveilig, is er sprake van een gespannen sfeer? Integendeel!

Wat is er in juli dan precies gebeurd? Een ruzie tussen twee bewoners, één licht gewonde. Natuurlijk gaf het gevoelens van onveiligheid bij de omwonenden, mede door de grote politie-inzet.

Vanuit het management is er alle begrip voor het gevoel van onveiligheid dat bij sommige omwonenden nog bestaat. Achteraf gezien is de communicatie bij de start blijkbaar onvoldoende geweest. Stichting PerspeKtief heeft ervan geleerd: Van bejaarde buren naar buren met een “verleden” heeft veel impact in een dorp als Poeldijk. In een persverklaring geeft de stichting aan diverse maatregelen te nemen. We hebben gehoord dat PerspeKtief veel actie heeft ondernomen: Extra personeelsinzet, meer cameratoezicht, intensivering van de dialoog met de buurtbewoners, gemeente en politie. Alle bewoners worden begeleid naar (vrijwilligers-)werk.

Onze fractie is positief. Deze groep mensen – daklozen, mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek – heeft recht op zorg. Gun uw medeburgers een kans, een plek in de maatschappij. Zij kunnen straks ook uw buren zijn. Ga op 24 september naar hun Open Dag!

BEKEND MAAKT BEMIND.

Anja Muilwijk-van der Hoeven