ChristenUnie-SGP Westland

Onze lijsttrekker gespot met minister Schouten

Tijdens de opening van het World Horti Center in Naaldwijk op 7 maart jl. is onze lijsttrekker, Leen Snijders, gespot met minister Schouten (ChristenUnie) van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en vicepremier.

Het is belangrijk dat de kennis rond de glastuinbouw binnen het Westland beschikbaar blijft en dat nieuwe kennis ontwikkeld wordt. We zijn dan ook blij met het World Horti Center en de vestiging van het MBO Westland. Wij vinden belangrijk dat deze unieke samenwerking tussen bedrijven, brancheorganisaties, onderwijs en overheden zich verder ontwikkelt. De gemeente moet de uitbouw van het World Horti Center actief ondersteunen.

De tuinbouw vormt de economische motor van het Westland. Daardoor kan een hele keten functioneren, met toeleveranciers, handel en transport. Deze keten moet op sterkte blijven en de ChristenUnie-SGP wil deze keten een goede toekomst bieden. Dit is ook van internationaal belang, want het Westland kan veel bijdragen aan de voedselproblematiek op wereldschaal. Daarom moeten we haast maken met de modernisering en schaalvergroting van tuinbouwbedrijven.

 

Foto: Rolf van Koppen