ChristenUnie-SGP Westland

Onze mening over de Kustvisie

In de raadsvergadering van dinsdagavond 20 februari jl. is uitgebreid gesproken over de Kustvisie. Uiteraard heeft ook onze fractievoorzitter de mening van de ChristenUnie-SGP laten horen. Zijn spreektekst kunt u en jij hieronder lezen.

Voorzitter,

Een aantal keren per week maak ik een wandelling op ons mooie strand. Daar geniet ik van het ruisen van de zee, de zonsondergang, de duinen en het vergezicht over de kustlijn en de kite-surfers bij stormachtig weer. En op de winterdag van het vrije uitzicht zonder obstakels.  Wel in de verte de Maasvlakte met haar industrie en logistiek, maar hieraan ontkomen we niet, we wonen in een druk stukje Nederland.

U zult begrijpen dat ik, maar ook vele andere wandelaars en gebruikers van ons mooie strand genieten. We zien ons strand als familiestrand, waar we kunnen genieten van strand, zee, natuurschoon en de rust.

Voor de fractie ChristenUnie-SGP is dit het kader van waaruit we de kustvisie Westland zullen benaderen.

Aan de  Kustvisie Westland is een breed inspraak- en participatieproces vooraf gegaan.

Twee Kustconferenties, te weten 20 april en 22 juni 2017 en drie keer een werkgroepvergadering Kustvisie. Er is volgens ons een brede maatschappelijke consensus om vanavond  de Kustvisie Westland  vast te stellen. Uiteraard niet in beton gegoten, maar als belangrijk richtinggevend document en stip op de horizon.

Op hoofdlijnen gaat de fractie ChristenUnie-SGP akkoord met  de kustvisie, op een aantal punten willen wij onze kanttekening plaatsen om zodoende ons standpunt kenbaar te maken.

Geen strandhuisjes, dit kunnen wij onderschrijven. De strook voor Ter Heijde aan Zee waar volgens het kustpact wel strandhuisjes neergezet mogen worden is te klein en ligt direct voor Ter Heijde waar nu al diverse strandpaviljoens staan. Daar passen deze huisjes niet.

Strandpaviljoens: er staan er nu 9  + West Beach, voor de sportieve sporters. Wij zouden graag het aantal van 9 willen handhaven. Uiteraard zijn wij het eens met de terughoudendheid waarmee omgegaan zal worden met feesten en partijen tot diep in de nacht ( 4 uur).

Uitbreiding van de jaarrondpaviljoens van 1 naar 4 vinden wij erg veel. Als we dat toch gaan doen, dan graag aandacht voor het parkeren van de bezoekers en goede aan- en afvoer van goederen en diensten die bestemd zijn voor deze jaarrond strandpaviljoens. Ook sobere verlichting zodat je op donkere dagen en ’s avonds veilig naar en van de strandpaviljoens kan lopen.

 

Graag willen wij dat ook de aan- en afvoer van goederen en diensten voor The Coast goed geregeld wordt via een goede opgang bij strand Monster Molenslag. Nu geeft dit nog veel problemen.

Parkeerplaatsen: belangrijk is dat deze goed toegankelijk zijn met voldoende bebording en betaling met een pinpas. Gratis parkeren is wat onze fractie betreft nog niet aan de orde. Graag eerst een onderzoek naar de plussen en minnen van gratis parkeren nabij de stranden in het Westland en naar de huidige pachtcontracten.

Vakantiehuizen achter de duinen: diverse plannen zijn er geweest, maar nu is het erg stil, kunnen we op korte termijn voorstellen verwachten van de wethouder?

Handhaven van de slagboom en beperking tot het hoognodige vervoer d.m.v. terreinauto’s juichen wij toe. Nu rijden er op een mooie zomeravond te veel terreinauto’s, volgens ons voor de lol, over het strand.

Wij zijn geen voorstander van het doortrekken van het Duinfietspad bij Ter Heijde aan Zee. Het is een smalle strook duinen en het huidig fietspad, met een klein stukje omrijden, voldoet naar onze mening.

Voorzitter, wij gaan akkoord met de visie. We hebben een aantal kanttekeningen geplaatst.

Wat onze fractie betreft blijft het een familiestrand met rust en ruimte voor de natuurliefhebbers en sporters.

Dank u.