ChristenUnie-SGP Westland

Onze speerpunten

De speerpunten van de ChristenUnie-SGP Westland hebben wij voor u op een rijtje gezet. Het volledige verkiezingsprogramma kunt u en jij downloaden op de website onder het kopje: Onze standpunten. Als thema voor de verkiezingscampagne hebben wij gekozen voor: SAMEN LEVEN. Samen voor een leefbaar Westland.   

ONZE SPEERPUNTEN:

RUIMTE VOOR BEDRIJVEN
– Stimuleren van modernisering en schaalvergroting door herstructurering.

BETAALBARE WONINGEN VOOR STARTERS EN SENIOREN
– Jongeren voor het Westland behouden door innovatieve woningbouw
– Passende betaalbare woningen in woon-zorg zones in de Westlandse kernen.

BEPERKEN VAN OVELAST
– Evenementen weer terug naar “dorpse” sfeer om overlast voor bewoners terug te dringen.
– Scherp toezicht op de effecten van verruimde openingstijden van horecagelegenheden.

ZORG VOOR KWETSBARE MENSEN
– Betere samenwerking tussen de zorgorganisaties.
– Dagverzorging voor ouderen uitbreiden om eenzaamheid te voorkomen.

MILIEU EN DUURZAAMHEID
– Investeren in duurzame energiebronnen.
– Behoud van de kust.
– Fietsen en openbaar vervoer krachtig stimuleren.