ChristenUnie-SGP Westland

Betaalbare woningen voor starters en senioren

Er is in het Westland een tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en senioren. Daarom willen we meer ruimte geven aan alternatieve woonvormen en levensloopbestendige woningen.

Huizen voor jongeren

Veel jongeren hebben moeite met het vinden van een betaalbaar huis. De bouw van betaalbare woningen is nodig om te voorkomen dat onnodig veel jongeren het Westland verlaten. Daarom willen wij ook dat de gemeente veel meer ruimte geeft aan alternatieve woonvormen zoals tiny houses en woonboten. We willen ook dat er goed gekeken wordt naar het hergebruik van leegstaande panden, zodat die waar mogelijk omgevormd worden tot woningen voor starters. Een mooi voorbeeld hiervan is de Prins Willem Alexanderschool in ’s-Gravenzande.

Stem daarom op 16 maart bij de verkiezingen op de ChristenUnie-SGP in het Westland!

Ruimte voor senioren

Ook in onze gemeente neemt het aantal senioren toe. Voor hen moeten levensloopbestendige en betaalbare woningen gebouwd worden. Daarbij is het belangrijk dat wij luisteren naar de wensen van senioren. Wij stimuleren het bouwen rond woon-zorg zones in de verschillende kernen van het Westland. Ook zijn we een groot voorstander van woonzorginitiatieven waarbij mensen elkaar ondersteunen in de verschillende levensfasen, zoals in een ‘knarrenhof’.

Meer lezen

Lees meer hierover in het hoofdstuk over wonen in ons verkiezingsprogramma.