ChristenUnie-SGP Westland

Zorg voor kwetsbare mensen

Elk mens is waardevol. Die waarde hangt niet af van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst of leeftijd. Wij geloven in een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen.

Zorg voor gezinnen in armoede

We vinden het belangrijk dat er goede zorg is voor gezinnen in armoede. Extra aandacht voor gezinnen die langdurig ondersteuning ontvangen is belangrijk. Zo willen we ervoor zorgen dat het overdragen van armoede van ouders op kinderen minder vaak voorkomt. Daarbij heeft de gemeente Westland de taak om als ondersteuner en regisseur concrete afspraken te maken met partners als Schuldhulpmaatje Westland, de Voedselbank, het maatschappelijk werk, kerkelijke diaconie├źn en scholen.

Stem daarom op 16 maart bij de verkiezingen op de ChristenUnie-SGP in het Westland!

Tegen eenzaamheid

Senioren verdienen aandacht en steun, zeker nu zij langer zelfstandig thuis (moeten) blijven wonen. Eenzaamheid wordt dan een steeds groter risico. De ChristenUnie-SGP wil dat senioren vanaf 80 jaar standaard een huisbezoek krijgen vanuit het wijkteam of de welzijnsorganisatie, om zo verborgen problemen te signaleren. Het is belangrijk dat voorzieningen met een sociale functie open blijven.

Minder bureaucratie

De ChristenUnie-SGP wil dat de gemeente denkt vanuit de zorgvraag van inwoners, zich inzet voor maatwerk en voor het verminderen van bureaucratie. Ook willen we dat de gemeente zorgt voor een eenvoudige toegang tot huisarts, scholen en het Sociaal Kern Team (SKT) voor jongeren en hun ouders.

Meer lezen

Lees meer in ons verkiezingsprogramma, bekijk het hoofstuk over de zorg.