ChristenUnie-SGP Westland

Naar een duurzame samenleving

Als mensen zijn we onderdeel van een prachtige schepping, waarvan het ontstaan in Gods handen ligt. De ChristenUnieSGP wil krachtig inzetten op de hoopvolle en noodzakelijke beweging die gaande is naar een groene duurzame economie.

Steeds meer mensen werken actief aan een beter milieu, onder andere door het isoleren van hun huis en door het opwekken van duurzame energie. Wij willen dat de gemeente deze initiatieven stimuleert door het verstrekken van subsidies.

Stem daarom op 16 maart bij de verkiezingen op de ChristenUnie-SGP in het Westland!

Meer natuur

Het Westland is, door de ligging aan de kust, gezegend met een mooi strand en een prachtig duingebied. De Westlandse kustlijn is onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Tegelijk is het nodig de hoeveelheid groen en natuur binnen onze gemeente uit te breiden. Bevolkingsgroei in onze regio is onvermijdelijk, daarbij zorgt meer natuur ook voor een prettige leefomgeving en ruimte voor ontspanning.

Verbetering netwerk voor openbaar vervoer en fiets

Tussen de elf kernen van het Westland is een goed functionerend en betaalbaar openbaarvervoersnet noodzakelijk. Dit moet ook goed toegankelijk zijn voor senioren en gehandicapten. In de kernen moeten ook voldoende bushaltes aanwezig zijn om de loopafstanden te beperken. Wij zijn voorstander van snelbus-verbindingen tussen de kernen van het Westland en de omliggende steden.

De fiets is een belangrijk vervoermiddel: gezond en milieuvriendelijk. Ontbrekende schakels in het fietspadennet moeten worden ingevuld en de afstelling van verkeersregelinstallaties verbeterd, zodat de wachttijd voor fietsers wordt beperkt. Het aanleggen van zogenoemde snelfietspaden naar bijvoorbeeld Den Haag verdient prioriteit.

Meer lezen

Lees meer in ons verkiezingsprogramma, in de hoofdstukken over natuur en duurzaamheid en over werk en mobiliteit.