ChristenUnie-SGP Westland

Voor sterke glastuinbouw

De tuinbouw vormt de economische motor van het Westland. Daardoor kan een hele keten functioneren, met toeleveranciers, handel en transport. Deze keten moet op sterkte blijven en de ChristenUnie-SGP wil deze keten een goede toekomst bieden.

Een sterke glastuinbouw is ook van internationaal belang, want het Westland kan veel bijdragen aan de voedselproblematiek op wereldschaal.

Stem daarom op 16 maart bij de verkiezingen op de ChristenUnie-SGP in het Westland!

Agrarisch onderwijs

Het is belangrijk dat de kennis rond de glastuinbouw binnen het Westland beschikbaar blijft en dat nieuwe kennis ontwikkeld wordt. Daarom willen we dat de unieke samenwerking tussen bedrijven, brancheorganisaties, onderwijs en overheden zich verder ontwikkelt; de gemeente moet de uitbouw van het World Horti Center actief ondersteunen.

Meer lezen

Lees hierover meer in de hoofdstukken werk en onderwijs in het verkiezingsprogramma.