ChristenUnie-SGP Westland

Organisatiestructuur ChristenUnie gewijzigd

Op het vorig jaar in Zwolle gehouden ledencongres van de ChristenUnie is besloten de organisatiestructuur van de vereniging te wijzigen. De voorgestelde statutenwijzigingen, die voortkwamen uit dit besluit, zijn besproken tijdens de ledenvergadering van de plaatselijke afdeling ChristenUnie Westland van 31 maart jl. De aanwezige leden gaan akkoord met de wijzigingen.

We hebben de wijzigingen voor u op een rijtje gezet:

NU STRAKS
1. Nu kent de ChristenUnie kiesverenigingen. Straks praten we over afdelingen.
2. Nu zijn de kiesverenigingen zelfstandige   verenigingen met eigen rechtspersoonlijkheid. Straks zijn de afdelingen nog steeds verenigingen met eigen rechtspersoonlijkheid, tegelijk zijn het afdelingen van de landelijke partij.
3. Nu zijn in de lokale statuten veel zaken inhoudelijk geregeld. Straks wordt in de lokale statuten voor veel inhoudelijke zaken verwezen naar de landelijke statuten; lokale statuten bevatten dan het hoogst noodzakelijke.
4. Nu zijn de kiesverenigingen formeel lid van de landelijke ChristenUnie. Straks zijn de afdelingen geen lid van de landelijke ChristenUnie, maar houden ze wel spreek- en stemrecht op Partijcongressen, precies zoals we het gewend zijn.
5. Nu hebben de kiesverenigingen volgens de statuten het recht en de plicht om contributies te innen (terwijl dat in de praktijk door de landelijke ChristenUnie gebeurt). Straks ligt het recht/ de plicht om contributie te innen alleen bij de landelijke ChristenUnie (dit sluit aan bij de huidige praktijk).
6. Nu zijn (op papier) de lokale besturen belast met de processen rondom het lidmaatschap (in de praktijk gaat het veelal via het partijbureau). Straks is het Landelijk Bestuur (en het partijbureau als uitvoeringsorgaan) belast met de processen rondom het lidmaatschap en wordt overleg gevoerd met het lokale bestuur, zoals het nu in de praktijk ook al gaat.
7. Nu zijn kiesverenigingen verantwoordelijk voor zaken als verkiezingsprogramma, kandidatenlijst, financiën etc. (conform statuten en huishoudelijk reglement). Dit blijft precies hetzelfde!