ChristenUnie-SGP Westland

Overhandiging boek aan burgemeester Van der Tak

6-11-2014 boek burgemeester groot

Tijdens de begrotingsraad op 6 november jl. hebben onze raadsleden Leen Snijders en Dick de Heer een boek overhandigd aan burgemeester Van der Tak.¬†Het boek ‘Bouwen aan vertrouwen’ geeft een christelijke visie op de verhouding tussen overheid en burger. Het wetenschappelijk instituut van de SGP heeft dit boek uitgegeven.

Inhoud van het boek
Ruim tweederde van de bevolking vindt dat het de verkeerde kant op gaat met ons land. De overheid schiet te kort in de aanpak van maatschappelijke problemen. Het vertrouwen in de overheid komt hierdoor in toenemende mate onder druk te staan. Wat mogen we van een betrouwbare overheid verwachten? Wat mogen overheden van u als burger verwachten?

Enkele citaten uit het boek
“Veel Nederlanders maken zich zorgen. Ruim twee derde van de bevolking vindt dat het de verkeerde kant opgaat met ons land.”

“Wanneer burgers geen vertrouwen hebben in de overheid neemt het maatschappelijk onbehagen toe.”

boek Bouwen aan vertruwen

“De overheid schiet te kort in de aanpak van maatschappelijke problemen, zoals werkloosheid, waarden en normen, en de zorg. Het vertrouwen in de overheid¬† komt hierdoor in toenemende mate onder druk te staan.”

“Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat overheden hun zorgen serieus nemen. Tegelijk is de overheid niet de eerst aangewezene om alle problemen op te lossen. Burgers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid.”