ChristenUnie-SGP Westland

Overlast in Poeldijk: onze fractie stelt vragen aan college

Bewoners van het appartementencomplex aan de Rijsenburgerweg te Poeldijk geven aan veel overlast te ondervinden van de tijdelijke bewoners in de flat. Bovendien blijven tijdelijke bewoners vaak langer dan het ene jaar waar de vaste bewoners van uit gaan. De overlast kan ertoe leiden dat vaste bewoners zich in de flat niet meer op hun gemak voelen, en noodgedwongen op zoek gaan naar andere woonruimte. Dit kan toch niet de bedoeling zijn.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van de overlast die tijdelijke bewoners geven in het appartementencomplex aan de Rijsenburgerweg.
  2. Klopt het dat tijdelijke bewoners er regelmatig langer dan 1 jaar blijven wonen.
  3. Welke maatregelen worden genomen om de overlast in het complex te beperken?
  4. Welke maatregelen zijn genomen om de doorstroming te bevorderen?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Hoogachtend,
Namens de fractie ChristenUnie-SGP Westland

Willy de Zoete, fractievoorzitter