ChristenUnie-SGP Westland

De partijen

De fractie van de ChristenUnie en de SGP werken in het Westland intensief samen. Dat doen we al sinds 1986. Ons christelijk geloof geeft veel onderlinge verbinding en samen staan we sterker.

We geven u graag wat meer achtergrondinformatie over onze beide partijen. In het Westland is er zowel een bestuur van de SGP als van de ChristenUnie. Deze zijn als volgt samengesteld:

Bestuur ChristenUnie Westland
cubestuur@cusgpwestland.nl

 

  • Keetie van der Wel – voorzitter
  • Marijke Ouwendijk – secretaris
  • Patrick Lubach        – penningmeester 
Bestuur SGP Westland
sgpbestuur@cusgpwestland.nl

 

  • Henk Doornekamp – voorzitter
  • Chris IJzelenberg – secretaris 
  • Anton van Spronsen – penningmeester
  • Allard van der Meer – algemeen lid
  • Ad van Harmelen – algemeen lid
  • Pieter Koen – algemeen lid
  • Iddo Aarnoutse – algemeen lid

De ChristenUnie (CU)

Logo ChristenUnieDe ChristenUnie is opgericht in januari 2000, na de politieke fusie tussen GPV en RPF. Een jonge partij dus, maar wel met een rijke historie. Denkers als Augustinus, Luther, Calvijn, Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper spelen een belangrijke rol in onze traditie. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over politieke vraagstukken op het woord van God. De Bijbel is echter geen politiek handboek voor het oplossen van problemen in deze tijd, maar we leren er Gods liefde voor mensen en deze wereld in kennen. De ChristenUnie wil dit praktisch vormgeven. Zo vertaalt de ChristenUnie geloof in politiek. Daarom wil zij opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving en voor de bescherming van het leven.

Meer info via de website van de ChristenUnie. Hier vindt u ook informatie over lidmaatschap.

 

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Logo SGP 600px transparantDe Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) is opgericht in 1918 en daarmee de oudste politieke partij van ons land. De standpunten van de SGP zijn gebaseerd op de Bijbel. De SGP is ervan overtuigd dat God alle eer toekomst en dat Bijbelse waarden en normen goed zijn voor iedereen. De SGP komt op voor de christelijke cultuur en traditie in Nederland. Een land waar het leven beschermd wordt, het gezin geborgenheid ervaart en mensen omzien naar elkaar. Een land waar de zondag een rustdag is, waar mensen zich veilig voelen en waarin de overheid de vrijheid van burgers waarborgt.

Meer info via de website van de SGP. Hier vindt u ook informatie over lidmaatschap.

Oriënterende stage of bestuursfunctie?

Meer weten over het politieke reilen en zeilen of interesse in een bestuursfunctie? De ChristenUnie Westland biedt een oriënterende stage aan. Hier is een formulier voor beschikbaar. Neem gerust contact met ons op via cubestuur@cusgpwestland.nl.