ChristenUnie-SGP Westland

Passie voor water

Passie voor water is het thema van de ChristenUnie-SGP Delfland voor de waterschapsverkiezingen van 20 maart a.s.

Zeespiegelstijging. Je leest er wel eens over in de media, maar wat zijn nu precies de feiten? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens het drukbezochte minisymposium in De Westlandse Druif op dinsdagavond 12 maart jl. met als onderwerp “Zeespiegelstijging: gevolgen voor de Delflandse kust”. De avond werd geleid door de lijsttrekker van ChristenUnie-SGP Delfland, Pieter-Jan Hofman.

Na de inleiding door wethouder Snijders van gemeente Westland over “Samenwerken voor kustbehoud” ging prof.dr.ir. Kok van de TU Delft in op de feiten rond zeespiegelstijging en wat ons in de komende jaren te wachten staat. Tot slot vertelde de heer Girwar van de Provincie Zuid-Holland over nut, noodzaak en toekomst van de Zandmotor.

Een verslag en foto’s van deze avond volgen.