ChristenUnie-SGP Westland

Pieter Grinwis, 2e kamerlid ChristenUnie, bezoekt aardwarmteproject Vogelaer

Maandagmiddag 9 oktober bezocht Pieter Grinwis op uitnodiging van ChristenUnie Westland het aardwarmteproject Vogelaer in Poeldijk. Op Vogelaer wordt nu druk gewerkt om een 2e (doublet) aardwarmtebron mogelijk te maken. Vogelaer is een coöperatie waar diverse tuinbouwbedrijven en andere bedrijven bij aangesloten zijn. Vanwege de energietransitie gaat aardwarmte een steeds belangrijkere rol spelen.

In een tafelgesprek met de directie en aangesloten bedrijven wordt benadrukt dat de bedrijven naast het afnemen van aardwarmte ook afhankelijk zijn van WKK’s die gasgestookt zijn.

Dit brengt ons op de grote zorgen die de tuinbouw heeft rondom de verhoging van de gasprijs en verhoging van de energiebelasting. Adri Bom van Glastuinbouw Nederland heeft onlangs daarover de noodklok geluid. “Niet alleen kosten deze maatregelen kleinere en extensievere bedrijven de kop, maar ook wordt investeren in de energietransitie voor de overblijvers onmogelijk.”

Als fractie en bestuur ChristenUnie Westland gaven we onze grote zorgen mee aan Pieter Grinwis. Hij vertelt al enige jaren intensief bezig te zijn met de hele energietransitie. Op korte termijn staan er gesprekken gepland in de 2e kamer over dit onderwerp. Hij is goed geïnformeerd en onder de indruk van dit aardwarmteproject. Aardwarmte speelt naar zijn mening een belangrijke rol om de energietransitie goed vorm te geven. De tuinbouw in het Westland is innovatief en getuigt van ondernemerszin.

’s Avonds was er een boeiende thema-avond van ChristenUnie Westland over de kansen en risico’s van de energietransitie. Hierin gaf Klaas Vogel (voormalig financieel  directeur aardwarmte project Vogelaer) een boeiende presentatie over aardwarmteprojecten in het Westland. Aansluitend gaf Pieter Grinwis zijn visie op dit onderwerp. Ook ging hij in op vragen vanuit de zaal over actuele politieke en maatschappelijke onderwerpen. Al met al kan gesproken worden van een boeiende middag en avond over een onderwerp dat ons allen aangaat!