ChristenUnie-SGP Westland

Proef met stembureau op Westerhonk

Op 28 september 2018 heeft de fractie ChristenUnie-SGP Westland aan het college van Burgemeester en Wethouders vragen gesteld over het inrichten van een stembureau in het Westerhonk. Hierop heeft het college positief gereageerd (zie onderstaande beantwoording).

Vraag 1 Bent u bereid een stembureau op het Westerhonk te plaatsen door bijvoorbeeld het verplaatsen van het tweede stembureau uit de Zeester in Monster?

Antwoord 1 Ja. Als proef zal in 2019 een stembureau worden ingericht op het Westerhonk. Afhankelijk van het gebruik van het nieuwe stemlokaal door de kiezers zal eind 2019 een besluit worden genomen om het Westerhonk structureel aan te wijzen als stemlokaal.