ChristenUnie-SGP Westland

Proef vuurwerkvrije zones

Gemeente Westland gaat bij wijze van proef voor de komende jaarwisseling gebieden rond kinderboerderijen, verpleeg- en verzorgingshuizen en speeltuinen aanwijzen als vuurwerkvrije zone.  Dit besluit volgt op een motie die de fractie ChristenUnie-SGP samen met GroenLinks en D66 heeft ingediend. Deze motie werd in de gemeenteraadsvergadering van 7 november jl. aangenomen.

In de motie werd gevraagd om voor de jaarwisseling 2018-2019 op proef vuurwerkvrije zones in te stellen.  Dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het voorstel nu al uit te voeren, juichen wij alleen maar toe en laat ook het belang van deze zaak zien.