ChristenUnie-SGP Westland

Provinciale Staten Kieslijst SGP

De SGP heeft een eigen kieslijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 18 maart. De lijst wordt aangevoerd door Servaas Stoop uit ¬†Dirksland. De 9 redenen voor lijst 9. Samen voor….

  1. Bijbelse waarden als uitgangspunt
  2. zorgvuldige ruimtelijke inrichting
  3. een bedrijvige economie
  4. een vernieuwende agrarische sector
  5. verkeer en verkeersveiligheid
  6. een bereikbaar platteland
  7. realistisch waterbeheer
  8. beschermen van ons erfgoed
  9. goed bestuur en sluitende begroting

Voor het volledige verkiezingsprogramma kijk hier.
Voor de volledige kieslijst kijk hier.

Servaas Stoop SGP provinciale staten

Nr. 1 Servaas Stoop

Henk van Dieren SGP 2 provincie

Nr 2. Henk van Dieren

Chris van der Velden SGP 3 Provincie

Nr. 3 Chris van der Velden