ChristenUnie-SGP Westland

Raad akkoord met krediet aanleg oostelijke randweg De Lier

Leen SnijdersTijdens de raadsvergadering van 24 mei jl. is de raad akkoord gegaan met kredietverstrekking voor de aanleg van de oostelijke randweg in De Lier. Hierbij de bijdrage van de ChristenUnie-SGP Westland, zoals verwoord door ons raadslid de heer L.K. Snijders.

Voorzitter, er wordt aan de raad gevraagd een krediet van ruim € 22,5 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de aanleg van de oostelijke randweg te De Lier, een forse investering. Deze randweg is nodig voor een goede ontsluiting van de nieuwbouw Molensloot en een goede ontsluiting van De Lier op de verlengde veilingroute en de N223.

Het ontwerp inclusief de ecologische zone ziet er goed uit. Met de realisatie van dit project wordt zowel de oostelijke ontsluiting van De Lier als het tekort aan waterberging in De Lier-oost gedeeltelijk opgelost. Aandachtspunt blijft  de ontsluiting van Molensloot-west op de rotonde. De projectontwikkelaar van de nieuwbouw zal dit stukje weg moeten aanleggen.Zie hiervoor het betoog van Westland Verstandig.

Vervolgens aandacht voor de aansluiting op de N222, de verlengde veilingroute die in 2018 aangelegd zal worden. Volgens de oorspronkelijke planning zou deze in 2015 aangelegd worden. Nogmaals, vertraging is niet wenselijk !

Verder aandacht voor de verplaatsing van een gedeelte van de haven voor de watersportvereniging en de doorvaarhoogte van de aan te leggen brug. Wij gaan uit van een doorvaarthoogte van 1,80 m.

Voorzitter, een punt van kritiek hebben wij op de naamgeving van het voorkeurstracé, te weten de rode variant. Bij deze naamgeving moeten we direct denken aan een politieke partij, maar ook aan verstedelijking. Denk maar aan de rode contouren om een dorp aan te geven: tot hier en niet verder.
Volgens ons is een betere benaming: een groene of blauwe variant, want in de voorgestelde variant is opgenomen de randweg inclusief een ecologische zone met fiets- en wandelpaden en veel waterberging.

Voorzitter, wij gaan akkoord met het voorstel.