ChristenUnie-SGP Westland

Raadscommissie Maatschappelijke Omgeving zonder voorzitter

De raadsvergadering op 1 maart jl. is voortijdig beëindigd. Aanleiding hiervoor was de herhaalde uitspraak van de fractievoorzitter van Westland Verstandig, de heer P. Duijsens, dat wethouder M. el Mokaddem liegt. Naar aanleiding hiervan kwam de gemeenteraad op maandag 14 maart jl. in een extra vergadering bijeen.

Het op grond hiervan door diverse fracties, waaronder de fractie ChristenUnie-SGP, ingediende initiatiefvoorstel is overgenomen. Dit houdt in dat de heer Duijsens per direct ontslagen is uit zijn functie als voorzitter van de commissie maatschappelijke omgeving.

De fractie ChristenUnie-SGP betreurt het dat we als raad van de gemeente Westland in deze impasse zijn terecht gekomen. De politiek kent echter spelregels. Veel mensen buiten de politiek vinden gewoon dat alle politici liegen. Dat is een enkelvoudig beeld. Makkelijk “neer te zetten” ook in de media. Een zorgvuldiger beeld laten zien, vraagt veel uitleg en nuances. De fractie ChristenUnie-SGP maakt zich geen illusies. In de samenleving staan normen en waarden onder druk. Dat zal ook in de raadszaal merkbaar zijn. Maar de fractie weigert afscheid te nemen van deze ongeschreven regels. In de politiek moeten we op een redelijke en beleefde manier met elkaar omgaan en kunnen discussiëren.

Voor de volledige tekst, klik hier:

spreektekst 14 maart 2016