ChristenUnie-SGP Westland

Renovatie plein Voorstraat Poeldijk blijft uit

Bij het vaststellen van de gemeentelijke financiën is  door het voorgaand college ruimte gereserveerd voor renovatie van het plein aan de Voorstraat in Poeldijk.

Tot op heden is nog niets hiervan gerealiseerd.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Is de financiële ruimte voor het opknappen van het Centrum van Poeldijk nog aanwezig.
  2. Zijn er concrete plannen voor deze renovatie?
  3. Bent u bereid om nog in 2019 te starten met de renovatie van het centrum van Poeldijk?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Hoogachtend,
Namens de fractie ChristenUnie-SGP Westland

Willy de Zoete, fractievoorzitter