ChristenUnie-SGP Westland

Samen er werk van maken

2016 foto column

Plannen en ambities zijn er in Westland genoeg. Ook in Monster. Daar vind je het WW café Westland. De fractie van de ChristenUnie-SGP bezocht dit café.

Een café, hoor ik u denken, daar vind je toch geen werk? Nou, via dit café wel! In het WW café ontmoeten werkzoekenden elkaar, wisselen zij ideeën uit, kunnen ze elkaar verder helpen en aanmoedigen. De toegang, evenals koffie en thee, zijn gratis. Daardoor is de drempel laag. Het kostenaspect is heel belangrijk als je geen werk hebt!

De bijeenkomsten hebben meestal een thema dat mensen helpt hun sollicitatieperformance te verbeteren, waardoor hun kans op een baan vergroot wordt. Regelmatig komt een professional spreken.

De energie die mensen opdoen wordt omgezet in echt werk. Gemiddeld 30% van de bezoekers heeft inmiddels een baan gevonden. Een prachtig resultaat voor de mensen zelf. En dat minder uitkeringen betaald hoeven worden, dient het algemeen belang van de samenleving.

Dat het WW café Westland in een behoefte voorziet, blijkt ook de ochtend van ons bezoek. Waren er bij de start in maart 2015 zo’n 20 belangstellenden. Inmiddels is de belangstelling gegroeid tot 45 bezoekers per keer. Het starten van een WW café is mogelijk gemaakt door een budget voor de jaren 2015-2016, beschikbaar gesteld vanuit het innovatiefonds van gemeente Westland. Omdat de meeste taken door vrijwilligers worden uitgevoerd, bleek dit toereikend.

Maar hoe financieren we het WW café Westland na 2016?

De fractie ChristenUnie-SGP is van mening dat dit initiatief moet worden voortgezet. De fractie vindt het belangrijk dat mensen weer aan het werk komen. En dit café draagt daar aan bij! Onze fractie wil dan ook bij de gemeente Westland pleiten voor een financiële bijdrage aan dit prachtige initiatief.

Dat vindt u toch ook? Laat het ons gerust weten!

 Anja Muilwijk-van der Hoeven