ChristenUnie-SGP Westland

Stand van zaken Perspectief in Poeldijk

In het AD van 13 februari is gemeld dat de locatie van Perspektief (beschermd wonen) eind 2018 zou worden gesloten. Het huurcontract is echter verlengd. Dit zou alleen gebeuren wanneer er geen zicht was op (een) nieuwe locatie(s).

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Klopt het dat Perspektief voorlopig op de locatie in Poeldijk blijft?
  2. Zo ja, voor hoe lang is het contract verlengd?
  3. Is er gezocht naar nieuwe locaties?
  4. Is er zicht op een permanente oplossing voor deze manier van beschermd wonen?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Hoogachtend,
Namens de fractieChristenUnie-SGP Westland

Willy de Zoete, fractievoorzitter